Felhasználási feltételek

A felhasználási feltételek tárgya

A jelen felhasználási feltételek („Feltételek”) a Sajtóművek Betéti Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 37.; cégjegyzékszám: Cg. 13-06-067583; „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.tizdolog.hu URL alatt elérhető honlapnak („Honlap”) a Honlap látogatója („Látogató”) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A Honlapra történő látogatással és a Honlapon történő böngészéssel a Látogató elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Honlap

A Látogató a Honlapon megjelenő 10-es listákat és egyéb tartalmakat ingyenesen használhatja, így különösen hozzáférhet a Honlapon megjelent cikkekhez.

A Honlapon megjelenő tartalmakhoz a Látogató hozzászólhat (kommentelhet), azokat értékelheti (lájkolhatja). A Látogató abban az esetben tud az adott tartalomhoz hozzászólni, adott tartalmakat értékelni, ha a Facebook fiókjába bejelentkezik és ha a Honlap számára a Honlap és a Facebook fiók közötti kapcsolatot biztosítja. A kapcsolódást biztosító alkalmazás engedélyezésével a Látogató hozzáférést biztosít a Szolgáltatónak Facebook alapadataihoz, (így a nyilvános profiljához (ideértve különösen a nevet, profilképet), ismerőseinek listájához, valamint engedélyezi, hogy az általa tett hozzászólások a Facebook falán megjelenjenek. A megosztott tartalmak vonatkozásában a Facebook saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

A Honlap használatának és a hozzászólások szabályai

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

A Látogató által tett hozzászólásban tilos különösen: (i) olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső műveket feltölteni, megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni, amely e célra való felhasználására a Látogató nem jogosult; (ii) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmakat megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iii) reklámot megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iv) obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatív, illetve egyéb jogsértő vagy egyébként kifogásolható tartalmakat közzé tenni; (v) más Látogatók személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.
A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben a Látogató a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Látogató által tett hozzászólásokat törölni és a Látogatót letiltani.

Szerzői jogok

A Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a Honlapon található tartalom (így különösen, de nem kizárólagosan bármely cikk, fotó, videó, grafika és egyéb szerzői mű) egyéni, eredeti jellege következtében teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. A Szolgáltató a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról.

A Szolgáltató fenntart minden jogot a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, nyilvánossághoz közvetíteni/újraközvetíteni, feldolgozni, értékesíteni, tárolni, kimásolni, újrahasznosítani és kivágni. Ez a tilalom kiterjed továbbá a Honlap ún. tükrözésére, azaz arra az esetre is, ha az a Honlap tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetítésére irányul. A Honlap tartalmának egyes részeit a látogató – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap tartalmának így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.tizdolog.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével, valamint a tízdolog védjegyet kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Felhasználási engedély

A jelen Feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Látogató és a Szolgáltató mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Látogató által a hozzászólásában közzétett mű vonatkozásában. Ezen művek hozzászólásban történő közzétételével a Látogató kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.
Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.
A Szolgáltató jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni.

Felelősség

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a Szolgáltató a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni.
A Szolgáltató nem felel továbbá azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior), ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra (hirdetésekre) mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a linkeket, a Szolgáltató a Honlapról azonnal eltávolítja, amennyiben azok jogsértő voltáról a Szolgáltató tudomást szerez. Ezen felül a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Látogatók által elhelyezett tartalmakért (ideértve különösen kommentet, linket). A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fiókoknak a Látogatók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Kizárólag a Látogató felel a fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A Látogató Honlapra történő látogatással és a Honlapon történő böngészéssel tudomásul veszi, hogy az általa a Honlapon közzétett tartalom harmadik személyek által megszerezhető, valamint, hogy a Honlapon megjelenített tartalmak aktualizálására a Szolgáltató nem köteles, azok a tartalmak Honlapon való megjelenéskori állapotot tükrözik.

Személyes adatok kezelése

A Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.

Módosítás

Jelen Feltételeket a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Látogatókat. A módosítást követően a Honlap használatával (böngészésével) és a Honlapon hozzászólás közzétételével a Látogató elfogadja a Feltételek módosítását.

Irányadó jog

Jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.

 


bezárás

A weboldal további használatával hozzájárulsz a sütik (cookie-k) alkalmazásához.
Ide kattintva kaphatsz bővebb információt a sütikről és a beállításaikról »